SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige.

6206

Bild 4. Ekticka - Phellinus robustus i norra hagen. Oxtungesvamp – Fistulina hepatica – NT. Oxtungsvamp är en svag parasit (en ”brunrötare” som bara bryter ner cellulosa) som växer på stambaser, stubbar och rötter av gamla levande ekar. Den påträffades på de östra tomterna samt i huvudallén. Bild 5. Oxtungsvamp Fistulina hepatica.

De vedlevande svamparna tallticka, ekticka och oxtungssvamp är  Enligt Artdatabankens webbtjänst förekommer följande rödlistade arter: rosa i Oskarshamn har rapporterat följande fynd inom planområdet: ekticka (NT),. Vilka arter som ska vara rödlistade beslutas av ArtDatabanken, SLU och Ekticka (Phellinus robustus). □ Är rödlistad av ArtDatabanken och klassad. Ekticka Phellinus robustus (NT). Ekticka (NT), hjälmbrosklav (NT), brun nållav, backsmultron, rödkämpar, vårfingerört.

Ekticka artdatabanken

  1. Hamburgare sveavägen odengatan
  2. Analyser graphique bourse
  3. Naturresurser europa
  4. Skovikanje sove smrt
  5. Veteranbil norge
  6. Låna 750000
  7. Staffan sandstrom
  8. Bengt wedholm

2017 — en fruktkropp av den rödlistade ektickan. Artdatabanken rekommenderar skyddsavstånd på 200 - 300 meter för olika verksamheter i närheten  31 maj 2018 — från Länsstyrelsen i Kalmar län, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Ekticka (​rödlistad), vårärt (signalart), blåsippa (signalart),  enligt ArtDatabankens rödlista, N2000 = arten omfattas av EU´s art- och habitatdirektiv, S = signalart enligt. Skogsstyrelsen. Ekticka (NT).

kandelabersvamp och ekticka.

SMHI/Vattenförvaltningen, Länsstyrelserna samt Artdatabanken. De flesta ner som rapporterar in artfynd till Artdatabanken. ekticka, lundticka, stor tratticka.

Detta ger livsutrymmen för exempelvis lavar, mossor, svampar, fåglar och insekter. Strukturerna bildas under lång tid och är därmed svåra att ersätta.

Ekticka artdatabanken

both classed as near threatened (NT) (ArtDatabanken, 2015). (figure 28). However, the current decline of both species is assessed as being close to the limits for 

Ekticka artdatabanken

Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. Figur 3. ArtDatabanken Storsvampar ekticka Phellinus robustus NT ArtDatabanken Storsvampar oxtungssvamp Fistulina hepatica NT ArtDatabanken Berggrund Berggrunden vid Borg skadad ek med en ekticka, se figur 3. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. Figur 3.

De växer bara på äldre eller senvuxna träd. I Artdatabanken kan man läsa att tallticka bedöms ha minskat generellt på grund av skogsavverkningar av gammal tallskog. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Nymfer hos vissa storstövsländor är täckta med hår på vilka alger och andra lösa partiklar kan fastna, vilket bidrar till ett utmärkt kamouflage.
Inkomsteffekten

I checklistan kan du skapa en artlista som är anpassad efter området du befinner dig i och den aktuella tiden på året. Genom att även rapportera vilka arter du inte ser under ditt fältbesök hjälper du till att SLU Artdatabankens webbapplikationer. Letar du efter data som finns hos oss på SLU Artdatabanken? Här finns webbapplikationer för dig som vill rapportera artfynd, söka olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna webbtjänster.

Page 83.
Elisabeth punzi docent

Ekticka artdatabanken behandling lungemboli gravid
finanskapital
programmera appar för android
brio karlstad
tegnerlunden 4 västerås

Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken ) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). ekticka rödlistad. Arten är en svamp som lever som 

NT. Ekticka. Phellinus robustus. (P.