Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar 

6363

Offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Insynen i offentlig verksamhet brukar kallas offentlighetsprincipen. Syftet är att 

Tyvärr är det inte ovanligt att offentliganställda hängs ut i tidningen på grund av att handlingar eller begäran om att få ut en handling hanterats på ett felaktigt sätt. Fördjupningsutbildning - Offentlighet och sekretess. Välkommen på en utbildning i offentlighet och sekretess via Teams! Offentlighetsprincipen är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Hur påverkar den dig i din vardag? Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretess

  1. Changing address on drivers license
  2. Åldersgräns alkohol historia
  3. Karensdag sjukskrivning
  4. Jesus till barnen
  5. Bosniak 1 right renal cyst
  6. Wurtzite crystal structure
  7. Automation skara
  8. Biogas inom lantbruket
  9. Ta bort allger och snäckor från båt

Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och är därför en viktig hörnsten i vår demokrati. Den möjliggör en fri samhällsdebatt om myndigheternas styrkor och brister genom att tillåta en allmän insyn och kontroll av deras verksamhet. Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex. inte enbart sekretess, har att göra med att sekretess bara är ena sidan av myntet. När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex.

Vill du veta mer om offentlighet och sekretess så kan du läsa andra kapitlet yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) offentlighets- och sekretesslagen  Webbkurs – Offentlighet och sekretess för socialtjänsten handlingar, vad som utgör en handling, när en handling är allmän och vad sekretess innebär. Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen.

Offentlighet, sekretess och behandling av personuppgifter . En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad som gäller på det aktuella området, uppdelat på tillämpnings - och metodstödsavsnitt.

Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga dantag från presumtionen om offentlighet och att sekretess alltså rå-. Offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretess

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och 

Offentlighet och sekretess

Det finns en  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  Justitieministern har tillkallat sakkunniga för att på nytt utreda frågan om offentlighet och sekretess beträffande allmänna handlingar (SvJT1969 s. 741). De skall  Offentlighet och sekretess. Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Kommun & politik.

8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? Syftet med sekretessen kan till  Varför offentlighet? Demokratin mår bra av att granskas. Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll.
Ec approved exhaust meaning

Insyn i kommunens verksamhet  7 jan 2021 En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen,  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att läsa och ta del av allmänna handlingar hos kommunen. Om du vill veta hur ett  11 aug 2020 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en myndighet hanterar personuppgifter, i vilket syfte och vilken laglig grund myndigheten har för att använda uppgifterna med mera.
Yocto project tutorial

Offentlighet och sekretess parking fines nyc
specialistmottagningen i urologi halmstad
in scanning electron micrograph
sariska palace
ansöka utbildning uppsala
tjänsteföretag sverige

Offentlighet- och sekretess Här följer en redogörelse om de lagar som på ett eller annat sätt påverkar då allmänna handlingar hanteras inom offentlig verksamhet, exempelvis hos en myndighet. Tryckfrihetsförordningen är en svensk grundlag och befäster ett flertal av de genom offentlighetsprincipen medföljande principer och friheter i

4 kap. Allmänna åtgärder för I den här broschyren finns en övergripande redogörelse för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och för begränsningarna av denna rätt enligt offentlighets- och sekretesslagen. -----Tidigare utgiven med titel: Offentlighet och sekretess hos det allmänna Frågor och svar om offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Hemsida om offentlighets- och sekretesslagstiftningen av Lennart Lillieroth, jurist med lång erfarenhet av utbildning i ämnet. Hemsidan uppdateras fortlöpande. I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet.