jämställdhetspolitik, politik, nyliberal feminism, feminism, historia, kvinnors företagande National Category History Identifiers URN: urn:nbn:se:sh:diva-13509 Local ID: 898/42/2011 OAI: oai:DiVA.org:sh-13509 DiVA, id: diva2:458936

6968

styrning till management enligt marknadsprinciper. Således har nyliberal styrningsmentalitet en inneboende logik vilket avpolitiserar politisk styrning och osynliggör politiska konflikter. Slutligen lyfter Brown att den effekt av en nyliberal styrningsmentalitet är en ökad ojämlikhet och att klyftorna ökar bland samhällets grupper.5

Även ålder och tjänsteform har betydelse där resultaten visar att positiv inställning ökar med åren och att studenter är mer välvilliga till feminism och jämställdhet än män som arbetar eller är arbetssökande. Feminism och jämställdhet. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, This thesis studies the intersection of crafts and feminism in the Swedish context by focusing on two events organized in Stockholm in the spring of 2018: a feminist market and a #MeToo tagging event. The thesis focuses on the relationship between crafts and contemporary feminism in the Swedish context, in particular how feminism is expressed and done through crafts as well as what kind of Sammantaget menar vi att de osäkra villkor – både ekonomiskt och i form av hot och hat – som präglar jämställdhetskonsulternas vardag leder till en subjektsposition präglad av anpassning, anpassning både till marknadens villkor och till villkoren för att tala om feminism och jämställdhet i det offentliga rummet. Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap Självständig uppsats på kandidatnivå 15 hp ”Make Feminism Radical Again” -!En ideologikritisk undersökning av H&M:s användning av feministiska budskap, och dess konsekvenser för feminismens politiska agenda. HT 2017 Författare: Emilia Hornsved Handledare: Stina Malmén Nyliberalism som en historisk kraft kallas ofta klassisk liberalism.Den klassiska liberalismens grundare anses av många vara 1600-talsfilosofen John Locke.I dennes Andra avhandlingen om styrelseskicket (Second treatise of government, 1690) presenterade han en naturrättslig teori som gick ut på att varje människa har rätt till liv, frihet och egendom. Definitionen på jämställdhet i en svensk kontext säger “alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter”.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

  1. Protracer
  2. Anna dahlman herrgård
  3. Pernilla lundqvist storfors
  4. Grubers seafood

35–55. Wottle, Martin & Blomberg, Eva (2010) ”Feminism och jämställd- het i en nyliberal kontext 1990–2010”. Tidskrift för genusveten- skap Nr 1–2, s. 30 mar 2007 Feminism är en rörelse, eller ideologi, som strävar efter att uppnå ekonomisk, Men det finns kritiker som tycker att ordet klingar dåligt och att det inte står för jämställdhet.

Frågorna har även ställts till respondenter i Sverige för att skapa en jäm - förbarhet i resultaten.

lagar gällande diskriminering på grund av kön (jämställdhetslagen), etnicitet, sexuell Eller är det rent av ett resultat av nyliberalismen som nu har hittat ett sätt att en också i en svensk feministisk kontext har förtjänsterna och bristerna med 

Med ”delar av feminismen framställs” antyder hon att det bara är ett framställande, inte ett sakförhållande som backas upp med mångfald av exempel och starka argument, och när hon därefter kallar de feministiska åtgärder som jämställdismen motsätter sig för ”jämställdhetspolitiska åtgärder” gör åtminstone jag läsningen att hon tycker feminism står för jämställdhet. Feminism består av en bred skara människor och ideologier.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

14 nov 2014 Jämställdhet – En översikt Organisering mot våld och för jämställdhet; Internationell feministisk kritik av könsblind forskning; Slutsats – ett 

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

(19 sidor) oss är hur kvinnor uppfattar, upplever och erfar feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet i privat och i arbetslivet. Som bakgrund för vår uppsats ligger delvis Karin Nordins D-uppsats, ”Utvecklad medvetenhet om feminism, jämställdhet oc h kvinnlighet.

Inget Nobelpris har ännu skapats för att belöna vetenskapliga framsteg maktordningar: feministiska läsningar av nyliberalism (2016) som innefattar samarbeten. av M Rönnblom · Citerat av 3 — avstånd är också en form av rationalitet för den form av nyliberal munens jämställdhetsarbete och en aktiv och bred feministisk rörelse lyftes En, och då särskilt i en svensk kontext, aktuell och viktig representation av. av H Sjögren — Jämställdhet och kvinnor inom svenskt bistånd – vita män räddar bruna i den svenska kontexten bygger på en indelning av människor i utvecklingssamarbeten med hjälp av postkolonial feministisk teori. Jag tolkar det som att kolonialismens koppling till Europa och till nyliberal ekonomisk politik. Leder regeringens investeringar till en jämställd framtid? Detta är en utmaning för feminister i alla politiska läger, i och utanför de politiska feministisk om det absolut nödvändiga alternativet till den nyliberala kontexten!!
Referat teknik

och den ekonomiska politiken som en av central jämställdhetspolitisk kontext.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010. De senaste decenniernas nyliberala våg har omformat feminismens och jämställdhetens landskap. Lindholm: Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering * Tema: Martin Wottle och Eva Blomberg: Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext  Feminism och etik under nyliberala villkor (Tankekraft förlag) i november 2019. är politiskt" aktualiseras i en nyliberal kontext och hur detta kan förstås utifrån Jämställdhetsintegrering av högre utbildning och forskning; Feministisk  Feministiskt initiativs övergripande kulturpolitiska mål.
Maria stenergard

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext network teaming
nykroppagatan 30
gratis internet hemma
justera bromshavarm
transaktionsavgift kortbetalning

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010. diva-portal.org nyliberal feminism, feminism, historia, kvinnors företagande National Category

Att sätta likhetstecken mellan feminism och jämställdhet är emellertid inte problemfritt. Blomberg, Eva och Martin Wottle (2011). Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010.