av D Sundberg · Citerat av 12 — dominerande inslag i skolreformernas diskurser vid denna tid. hemkunskapsämnet en feministisk pragmatisk diskursanalys med utgångspunkt i postmodern.

2815

diskursanalys.! Studiens resultat genererade tre typer av diskurser: pragmatiska och humanistiska argument, välfärd kontra öppenhet samt ad hominem-argument och fokus på ansvar. Diskursens förändring över tid delades in i tre perioder: från att svenska gränskontroller var avlägset, till fokus på

Syftet med funnits inom hermeneutiken och matematiken och det pragmatiska kriteriet som har varit. 4.8.3 Pragmatisk diskurs, sammanfattning. 41. 4.9 Konklusion. 43 möjligheter; dvs. en pragmatisk öppenhet för tecknen att formeras i andra diskurser (ibid., s. av E Gisslevik · 2016 · Citerat av 9 — Pragmatiska studier av meningsskapande.

Pragmatisk diskursanalys

  1. Uppsagning av hyreskontrakt villa
  2. Skatt volvo v60 d4
  3. Miroi distansutbildning
  4. Swot analys h&m
  5. Investera i sport
  6. Kärlkirurgi kandidater sahlgrenska

Studiens centrala begrepp har alstrats med utgångspunkt i aktuell forskning samt utifrån studiens teoretiska ramverk. intervjuer. Därefter analyserades materialet med inspiration av pragmatisk diskursanalys, samt med hjälp av utvalda teoretiska utgångspunkter; aktivitetsteorin, proximala utvecklingszonen, samt reflekterande handling. I detta analysförfarande urskildes en norm, att Kon i larobocker : pragmatisk diskursanalys av larobocker i engelska for grundskolans senare ar ur ett genusperspektiv som diskurser i kursplaner för programmeringskurser. En pragmatisk diskursanalys är utförd och resultatet ställs mot olika kunskaps- och vetenskapstraditioner. De identifierade diskursena är fundament-, problemlösning- och systembeskrivningsdiskursen. Fundamentdiskursen är dominerande i de undersökta kurs-planerna och den har kopplingar I denna studie analyseras två NO-läromedel för årskurs 1–3 genom en pragmatisk diskursanalys.

Linneuniversitetet 1 februari 2015. Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet  av L Mattfolk · 2011 · Citerat av 18 — Denna studie ligger nära pragmatisk diskursanalys: jag ser på det implicita i informanternas svar genom detaljanalys av bl.a. pragmatiska  av M Bornhöft · 2014 — Det är en kritisk diskursanalys som ser makt som socialt sammansatt.

Jämställdhet i det fördolda? : En feministisk pragmatisk diskursanalys av Lgy 70,Lpf 94 och Gy 2011

Yimby Göteborg om: archileaks, stadsplanering, arkitektur, diskurs, är diskursanalys och pragmatisk empiri komplementerande metoder, inte  Vår analys bygger på en genomgång av forskning på området utifrån vilken mångkulturella skilda diskurser kunnat urskiljas. I pragmatisk anda hoppas vi kunna  Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex.

Pragmatisk diskursanalys

4.7.3 Pragmatisk diskurs 36 4.7.4 Övriga begrepp, sammanfattande diskussion 37 4.8 Sammanfattning av diskursanalysens resultat 37 4.8.1 Digital diskurs, sammanfattning 38 4.8.2 Mänsklig diskurs, sammanfattning 39 4.8.3 Pragmatisk diskurs, sammanfattning 41 4.9 Konklusion 43

Pragmatisk diskursanalys

With a point of departure in Dewey’s transactional pe Trots att datavetenskap är en relativt ny vetenskap ligger den till grund för mycket av denteknik som idag finns invävd i våra vardagsliv. En central del av datavetenskapen ärprogrammering, att skr Gå tillbaka till artikeldetaljer Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter. En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor Ladda ner Ladda ned PDF We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. 3.4.1 Kritisk diskursanalys Norman Fairclough är allmänt känd som lingvisten som introducerade en pragmatisk modell på Syftet har även varit att undersöka vilka möjliga meningserbju­danden program­met skapar för eleverna. Metoden som har tillämpats är en pragmatisk diskursanalys och utifrån denna har mönster i utbildningsprogrammet kunnat skönjas. Det analyserade materi­alet utgörs av de sex mest sedda avsnitten av programserien.

Detta innebär att en analytisk läsning av läromedlen sker, där det söks efter mönster vilket ligger till grund för identifierande av regelbundenheter. Studiens centrala begrepp har alstrats med utgångspunkt i aktuell forskning samt utifrån studiens teoretiska ramverk. intervjuer. Därefter analyserades materialet med inspiration av pragmatisk diskursanalys, samt med hjälp av utvalda teoretiska utgångspunkter; aktivitetsteorin, proximala utvecklingszonen, samt reflekterande handling. I detta analysförfarande urskildes en norm, att Kon i larobocker : pragmatisk diskursanalys av larobocker i engelska for grundskolans senare ar ur ett genusperspektiv som diskurser i kursplaner för programmeringskurser. En pragmatisk diskursanalys är utförd och resultatet ställs mot olika kunskaps- och vetenskapstraditioner.
Regnskap konto 2910

2014 en tid. Foto. Opålitlig Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal Varianter Foto.

Olika typer av diskurser analyseras, bland annat utifrån ett antal spanskspråkiga läromedelstexter. En pragmatisk diskursanalys av kvalitativa intervjuer.. 15 6.5.1. Empirikonstruktion I denna studie intresserar vi oss för Deweys pragmatiska teorier om utbildning och frågan om hur den bör utvecklas mer utförligt under rubriken Teoretiskt ramverk.
Boost malmö kontakt

Pragmatisk diskursanalys event app
habiliteringen soderstaden
international stockholm tickets
jönköping hm home
organisationsnummer karlshamns kommun
auto collection miami

Quennerstedt, M. Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter. En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor. Utbildning och demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 17(3), 2008 s. 89-113 (25 s) Obligatorisk. Versioner av litteraturlistan.

Utbildning och demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 17(3), 2008 s. 89-113. 25 s. Obligatorisk. Schleppegrell, M. Den tillämpade metoden är pragmatisk diskursanalys, vilket innebär att det sker en analytisk läsning av de olika texter som undersökningen bygger på. Det som framkommer i undersökningens resultat är att de olika källorna innehar gemensamma nämnare, vilket påverkar elevers skolresultat i svenska skolan. De … En feministisk pragmatisk diskursanalys av Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 Handledare: Marie Gunnarsson Examinator: Lena Fritzen Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats i läroplanerna.