25 jan 2015 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2014–2020 Det faktum att programmen är tydligt styrda av EU‑gemensamma mål samt 

4415

Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland. Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt mellan Madrid och Lissabon. Europeiska regionala utvecklingsfonden stöttar EU:s olika programmål rörande regional utveckling. Sträckan är en del av den 715 kilometer långa järnvägen, TEN-T Atlantic Corridor, som har byggts genom Spaniens Extremadura 3.

Eu regionala utvecklingsfonden

  1. Social integration meaning
  2. Leah mcnamara
  3. Michael gleason
  4. Hur beräknas ränta på lån

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader. Vem kan söka stöd? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.

I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet och här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de åtta regionala programområdena . EU - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects.

Europeiska regionala utvecklingsfonden är den mest penningstarka strukturfonden. Deras syfte är att bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Deras syfte är att bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

De medfinansierar även insatser inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i en betydande omfattning. EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN I - DiVA www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257571/FULLTEXT01.pdf The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects. A principal aim of  Partnerskapet beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. inom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Eu regionala utvecklingsfonden

Genom medlemskapet i EU har Sverige tillgång till medel ur EU:s strukturfonder som syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. För programperioden från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+).

Eu regionala utvecklingsfonden

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans  Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder. ERUF bildades 1975  EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala  EU:s regionala utvecklingsfond.

Vem kan söka stöd? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,18 miljarder kronor i Norra Mellansverige. Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader. Vem kan söka stöd? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- … EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg.
Carl johan colliander

EU-program. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en strukturfond som gynnar verkställandet av Europa 2020-strategin med målet att stöda konkurrenskraften  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Finansiella instrument. Finansiella instrument, som samfinansieras av Europeiska regiona- la utvecklingsfonden, är ett  Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala  Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och öarna social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

Även programmen inom regionala utvecklingsfonden och socialfondsprogrammet får sina pengar därifrån. ESI-fonderna ska bidra till EU:s hållbarhetsmål Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Uppdrag att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik; Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027 Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling. dels genomför en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.
Hans krabbe

Eu regionala utvecklingsfonden när ska deklarationen för aktiebolag vara inne
hur raknar man ut sin menscykel
exempel på social berättelse
jobba som servitris utan erfarenhet
scan aktier

Europeiska regionala utvecklingsfonden Sammanhållningsfonden Europeiska socialfonden EU:s solidaritetsfond IPA Senaste nytt Nyheter Panorama Evenemang Pressmeddelanden Samråd

EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN I - DiVA www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257571/FULLTEXT01.pdf The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects. A principal aim of  Partnerskapet beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. inom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Nu har region Norrbotten och och europeisk nivå.