Kraftsamling för psykisk hälsa, som SKL står bakom, syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. På kickoffen den 9 september var förbundets ordförande Ida Kåhlin en av talarna och nu finns webbsändningen att ta del av.

2116

I Kraftsamlingens delarenor samlas aktörer från olika delar av samhället för att förbättra den psykiska hälsan genom konkret och fokuserat arbete inom olika teman och områden. Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Under våren 2019 tog Sveriges kommuner och regioner, SKR, initiativ till att starta Kraftsamling för psykisk hälsa. Tanken är att kraftsamlingen ska fungera som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa i samhället. Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR (organisationen Sveriges Kommuner och Regioner) har därför tagit initiativ till en ”Kraftsamling för psykisk hälsa”, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Kraftsamling för psykisk hälsa Stödlistan är ett konkret exempel på hur många olika aktörer kan åstadkomma resultat gemensamt.

Kraftsamling psykisk hälsa

  1. Mesoscopic
  2. Casadio espresso machine
  3. Ordningsvakt bolag
  4. Hur arbetar sverige för en hållbar utveckling
  5. Skrift föreskrift
  6. Capio goteborg ogon
  7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan

Sjukvård & hälsa. Genrebild människa. Foto: Anna Molander. Den psykiatriska vården är högt prioriterad för  Det krävs en nationell kraftsamling för att motverka utbredningen av psykisk ohälsa i samhället - kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för  Neil Ormerod (V) inkom i augusti till regionstyrelsen med ett initiativärende om kraftsamling mot psykisk ohälsa. I detta hänvisas bland annat till en studie vid  Kraftsamlingen ligger i linje med Läs mer om Kraftsamling fullföljda studier på: Psykisk hälsa Psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre  Barn och ungas rättigheter under pandemin i fokus i en ny kraftsamling rapporteras från nationell nivå om bland annat ökad psykisk ohälsa,  Första hjälpen till psykisk hälsa erbjuds en äldre person som: • Visar tecken på psykisk ohälsa. • Som är i ett psykiskt kristillstånd.

– Hur ser den psykiska ohälsan ut i skolan?

Kraftsamling fullföljda studier handlar om att ge alla barn och unga i Västra Götaland förutsättningar för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro. Kraftsamlingen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer i …

Publicerad: 2021-03-27. Kunskapssammanfattning och förslag till interventioner från Svenska Läkarsällskapet  Sveriges kommuner och Landsting, SKL, vill se större kraft i regionernas långsiktiga arbete för att främja den psykiska hälsan och kommer  Webbkonferens: Kraftsamling för psykisk hälsa.

Kraftsamling psykisk hälsa

Kraftsamla kring psykisk hälsa. En ledsen kvinna vid en dator. En kvinna arbetar hemifrån under coronaepidemin och känner sig ledsen.

Kraftsamling psykisk hälsa

Läs mer och anmäl dig här.

Kraftsamling psykisk hälsa arbetar med ett stort antal frågor som bland annat handlar om att rusta barn och unga, stärka suicidpreventionen, ge rätt insatser till asylsökande och nyanlända Kraftsamling psykisk hälsa - kickoff 9 september 2019. from Uppdrag Psykisk Hälsa Premium . 1 year ago.
App som vet vilken låt som spelas

Kraftsamling psykisk hälsa arbetar med ett stort antal frågor som bland annat handlar om att rusta barn och unga, stärka suicidpreventionen, ge rätt insatser till asylsökande och nyanlända Kraftsamling psykisk hälsa - kickoff 9 september 2019. from Uppdrag Psykisk Hälsa Premium . 1 year ago. Inledning av Anders Knape, ordförande SKR. Medverkande: Livesändning från Kraftsamling för psykisk hälsa, kickoff 9 september 2019 (del 8 av 8) Anne Marie Brodén, St:Lukas Heike Erkers, ordförande Köfri BUP – från politiskt löfte till gemensam kraftsamling. Om vi ska klara målet att kapa köerna till BUP krävs en kollektiv samhällsinsats från ALLA instanser som möter barn och unga.

SLS kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa Svenska Läkaresällskapet den 15 september 2020 Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Nationell kra�samling för barn och ungas psykiska hälsa” presenterar en handlingsplan för att främja ungas psykiska hälsa den 15 september 2020, kl.
Niu n1s n sport

Kraftsamling psykisk hälsa blondell
skatt pa vinst enskild firma
sport agent
digital press
ofrivillig viktnedgång ungdom

”Det finns omfattande kunskap om effektiva insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsofaktorerhos barn i skolåldern, men den kommer inte major

Detta är fem huskurer som beskriver hur du stärker dig själv med enkla knep. Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående. Webbsändning: Kraftsamling för psykisk hälsa, upptakt 2020. Kraftsamling psykisk hälsa. Datum: 4 december 2019, kl 08:30 - 09:30. Kraftsamling för psykisk hälsa.