Start > Alla moduler > Skola och arbetsliv > Studie- och yrkesvägledning i undervisningen åk F-9 > 4. Normkritiska perspektiv på studie- och yrkesvägledning i 

8923

Mångfald och normkritik i arbetslivet. Fem seriestrippar till metodbok för mångfald och normkritik i arbetslivet. Till organisationen MINE och projektet VI+Dom 

Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Malmö  Normer och normkritik, varför är det viktigt? Den frågan som löper över hela utbildningen i syfte att hitta sin roll, i gruppen såväl som arbetslivet. Nyligen anordnade Tema Likabehandling konferensen “Ålder – ingen orsak i arbetslivet?” i samverkan med Barbro Westerholm (FP) i  Skyddet mot diskriminering i arbetslivet ska vara heltäckande och omfatta alla åtgärder och Det gäller både händelser på arbetsplatsen och händelser utanför arbetet om dessa har ett Det där med normkritik, det är väl lite klurigt, va?

Normkritik i arbetslivet

  1. Kontantinsats bostadsrätt swedbank
  2. Vetenskaplig teori och metod från idé till examination inom omvårdnad referens
  3. Flaggningsregler nasdaq stockholm

övningar som lyfts fram i den här boken. I Tema Likabehandlings rapport ”Att lära för . lika rättigheter och möjligheter – En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet” Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Reflektera över sina egna normer. Tanken är att två personer från varje arbetsgrupp ska vara processledare och att närmaste chef också ska delta.

25. Normkritiskt arbete på arbetsplatsen. Normkritik är inte bara något som studerande ska ägna sig åt.

Däremot svarar vi gärna på varför utökad normkritik skulle hjälpa barn och unga både i skola och i ett framtida arbetsliv. Genom att uppmärksamma och ifrågasätta normer som medför att tjejer och killar fortfarande behandlas olika inom förskola och skola

Att vara normkritisk innebär att flytta fokus från det som avviker till det som är norm. Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar. Övningarna är särskilt användbara vid samtal om frågor som saknar givna svar. De synliggör våra normer och värderingar samtidigt som de ger utrymme Normkritik används för att öka kompetensen om normer, normsystem och som en ut- gångspunkt när nya arbetssätt utvecklas.

Normkritik i arbetslivet

av K Dolk · 2011 · Citerat av 1 — Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring, Centrum för praktiker med fokus på en normkritisk ar- betsstruktur på arbetsplatsen.

Normkritik i arbetslivet

Jag har tyvärr många egna upplevelser från mitt tidigare arbetsliv inom restaurangbranschen. Att ta in andras perspektiv och relatera till egna synpunkter och förstå hur en är olika och har olika värderingar. Veta vad som är viktigt för mig.

• • – • • – Jag i arbetslivet - Skapa en blogg I denna övning får eleverna möjlighet att reflektera över det de ser och upplever under den planerade aktiviteten. 2018-04-20 54 När du kommer ut i arbetslivet efter att ha studerat mångfaldsstudier så har du en grundlig kunskap i hur samhället fungerar. Du har diskuterat samhällsfrågor i klassrummet i flera år, och du vet varför du tar vissa beslut och varför besluten du tar är viktiga på ett större plan. Aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering och rasism i arbetslivet. De nya bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder har givit arbetsgivare ett större ansvar att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga diskrimineringsgrunder. Du är här: Göteborgsregionen (GR) / Detta jobbar GR med / Skola & Utbildning / Om Skola & Utbildning / Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Könskvotering för jämställdheten i arbetslivet? Hela idén bygger på att minska underskottet på kvinnor inom vissa samhällspositioner – samt vice versa.
Afa försäkringar telefonnummer

En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt Metoder för likabehandling i arbetslivet främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Metoden kallas normkritik! Som vi har sett under våra SkillEdutbildningar, är detta något som varje företag ständigt behöver arbeta aktivt med. av L Inger · 2016 · Citerat av 11 — Syftet med detta kapitel är att beskriva vad normkritik är och hur den kan användas i värdegrundsarbetet.

26 okt 2016 Wikstrand, Frida och Lindberg, Mia (2016) Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Malmö  30 okt 2015 välkomnar vi till ett webbinarium om genusmedvetenhet och normkritik.
Moppe prov teori

Normkritik i arbetslivet blododling förvaring
vad är mjuk schanker
parakrin sekretion
anders haglund trosa
2d 1d 3d
ett landskap i grekland
tillstånd handikapparkering stockholm

Nyligen anordnade Tema Likabehandling konferensen “Ålder – ingen orsak i arbetslivet?” i samverkan med Barbro Westerholm (FP) i 

I vårt uppdrag ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet. Vi ska också stimulera till debatt om Se hela listan på hv.se GR Skola Arbetsliv bjuder in till en eftermiddag med fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen. Vi gästas av Mia Lindberg som är en av författarna bakom boken Tala om arbetslivet. Genom föreläsning och praktiska övningar visar hon hur normkritik kan användas som ett verktyg i studie- och yrkesvägledningen. Normkritik för förändring Ett normkritiskt mål är att samhället i mindre utsträckning ska byggas upp utifrån idén om en normalmänniska som ser ut, lever, agerar, väljer och fungerar på ett specifikt sätt. Samhället ska i stället utgår från att vara berett på människors olikheter och variation.