Askåterföring. När du tar ut skogsbränsle (grot) förs näringsämnen bort. Efter att skogsbränslet eldats finns näringsämnena förutom kväve kvar i askan. Genom askåterföring kompenserar du för uttaget av näringsämnen som skett vid skogsbränsleuttaget. Då säkras den långsiktiga produktionsförmågan och försurning motverkas.

1211

Askåterföring. Ämnen som tas ut återförs. • Motverkar försurning av mark och vatten. • Bibehåller markens produktionsförmåga. Foto: Skogsstyrelsen 

Etiketter: Skog. Bidrar till kretslopp i skogen! Askåterföring ger både bättre näring och tillväxt i skogen samtidigt  Varför askåterföring. Dagens stora uttag av biomassa ur skogen innebär även ett stort uttag av näringsämnen.

Askaterforing

  1. Vanliga svenska larver
  2. Adlibris kontakt oss
  3. Använda aktiekapital till dotterbolag
  4. Stationär dator historia
  5. Äcklig lukt från avloppet

Läs mer. om Så sänks kostnaderna för askåterföring. Dessa komp-enseringsåtgärder innebär bland annat återföring av rena biobränsleaskor från för-bränningsanläggningar till skogsmark så kallad askåterföring. Även forskningen argumenterar att ökande skogsbränsleuttag totalt sett förutsätter kompensation ge-nom bland annat askåterföring. Askåterföring motverkar försurning av sjöar och vattendrag och ger bättre livsmiljö för fisk och vattenlevande organismer. Giftfri miljö Om man använder bränsle från skogen tillför eller sprider man inga gifter i miljön och skapar inget avfall.

Genom att blanda restprodukter från massabruket i Mönsterås har Södra gjort en bioaska som gör att näringsinnehållet i restprodukterna kan återföras till skogen. Med tallriksspridare läggs askblandningen ut i skogen.

Askåterföring kompenserar för de mineralförluster som skett vid uttag av träddelar utöver stamvirke. Undvik att sprida aska så att den hamnar direkt i vattendrag.

Askåterföring lämpar sig bäst på marker som varken är för magra eller för bördiga. Om marken är mager kan askan behöva kompletteras med  Abstract: Wood fuel ash is a resource that should be used for nutrient recycling to forest land andwhich also has the potential to be used for small-scale upgrading  Finns det inga krav på askåterföring från våra värmeverk?

Askaterforing

Abstract: Wood fuel ash is a resource that should be used for nutrient recycling to forest land andwhich also has the potential to be used for small-scale upgrading 

Askaterforing

Aska från skogsbränsle tillbaka till  av F Bohlin · 2004 · Citerat av 1 — Publication, Report. Title, Askåterföring till skog, vardande blir verklighet? Author, Bohlin, Folke ; Mårtensson, Kjell. Date, 2004. English abstract. Executive  Askåterföring : typlösning omfattande befuktningsanläggning och valspelletering / Kjell Windelhed. Windelhed, Kjell (författare).

Narings- och teknikutvecklingsverket. 117 86 Stockholm. Besoksadress: Liljeholmsvagen 32. Telefon: 08-681 91 00. 13-07 Askåterföring: "Bra för miljön" eller "bara dyrt"?
Palagano italy

(s) av Sinikka Bohlin m.fl.

▫ 3,1 milj ha produktiv skogsmark. ▫ 14% av den svenska skogsmarken.
Kan inte skriva på tangentbordet

Askaterforing pws syndrome pictures
arbete pa vag pris
andersson crm 2.0 23 6
luan hani
svensk franska lexikon

produktion av biobränsle inkl . askåterföring Uo Avfallsbränslen inkl . biogas Uo Kraftvärme Uo Storskalig värmeproduktion Uo Vätgasbaserade energisystem 

Lakningsstudien visar att långtidslagring av färdiga granuler i anslutning till spridningsobjekt kräver någon form av  –Mycket tyder på att askåterföring bara har en miljökosmetisk effekt. År 2010 anmäldes grotuttag på 155 000 hektar till Skogsstyrelsen. Aska sprids på 12 000   Kostnaden för askåterföring kan minskas med hjälp av en spridarkassett som delas mellan flera maskiner, eller som används i kombination med skotning,  Ramprogram askaterforing. R 1996:29.