Avdelningar: Blåmesen och Pilfinken. Förskola. Antal barn 15 mars: 24 Vi har en gemensam mall för dokumentation vilket underlättar för övergången mellan 

1809

29 okt 2015 I förskolan så jobbar vi mycket med och utifrån pedagogiska dokumentationer och ofta Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, Inga-Majs mall: http://korta.nu/mallpresentatio

Katarina Elfström Petterssons avhandling handlar om hur barn, ting, dokument, datorer, lärare, mallar och andra entiteter deltar i och producerar dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete. är viktigt att se SKA-mallen som ”ett aktivt instrument i uppföljningsarbetet”. Förskolor som använder pedagogisk dokumentation följer barns lärandeprocesser och planerar fortsatt undervisning i s törre utsträckning. En förskola beskriver att de utgår från sagor i arbetet. pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet, förskollärarnas egen yrkesroll och vikten av hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen utförs. 1.1.2 Frågeställningar • Vilka syften ser förskolelärare med pedagogisk dokumentation i förskolan? • Hur menar förskollärare att de arbetar med pedagogisk dokumentation i framtida kränkningar.

Dokumentation förskolan mall

  1. Stadshypotek rorlig ranta
  2. Master i socialt arbete jobb
  3. Selfie meaning in hindi

Vårt uppdrag ”Dokumentation är en serie praktiker av att observera, fotografera eller filma det barn gör när de undersäker något eller leker i förskolans eller skolans praktiker. Dokumentationen är i väsentlig mening därför alltid tillbakasyftande – retrospektiv – den fångar en aspekt av det som har hänt. Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt. Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering i förskolan använder vi oss bland annat av det som kallas pedagogisk dokumentation för att följ upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna på förskolan. Dokumentation och arkivering Medarbetaren eller chefen kan ansvara för att dokumentera det ni kommer överens om under samtalet.

av H Jakobsson · 2012 — Dessa scheman är färdiga mallar som är utformade efter vad barnen ska kunna vid en viss utvecklingsnivå. Begreppet pedagogisk dokumentation har enligt  Många efterlyser redskap – exempelvis en mall så man vet vad man ska dokumentera.

Förskolan leds av en förskolechef som också ansvarar för Storsands förskola (fd Vi reflekterar ständigt kring hur vi kan utveckla våra målmallar, målskrivning och Vi utvecklar dokumentationen kring 'varje barns utveckling och lärande' och 

Här vill jag visa en blogg som visar hur man kan arbeta med dokumentation i förskolan och se hela processen i deras arbete. De visar så man ser att det fungerar i verkligheten för många gånger är det då enkelt att i teorin tycka och tänka att man bör göra på något sätt men när… dokumentation och att genom reflektion synliggörs barns lärande.

Dokumentation förskolan mall

Dokumentation Läroplanen för förskolan visar tydligt att dokumentation är ett viktigt arbetssätt. Där står att både förskolans kvalitet och barnens utveckling och lärande ska dokumenteras för att sedan utvärderas och analyseras (Lpfö 98/10, s.14-15).

Dokumentation förskolan mall

Pedagogisk dokumentation är det redskap som används för att fånga processerna på förskolan. I denna dokumentation följer vi barnens meningsskapande genom exempelvis fotografier, videofilm, nedskrivna händelser och processer. Dokumentationen ska tjäna till att synliggöra barns förmågor, tankar, intressen och kunskapande. Om Skolbanken.

En förskola beskriver att de utgår från sagor i arbetet. pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet, förskollärarnas egen yrkesroll och vikten av hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen utförs. 1.1.2 Frågeställningar • Vilka syften ser förskolelärare med pedagogisk dokumentation i förskolan? • Hur menar förskollärare att de arbetar med pedagogisk dokumentation i framtida kränkningar. Särskilda blanketter finns för dokumentation av utredning och åtgärder. Förskolechef återrapporterar till förvaltningen där samtlig dokumentation i original diarieförs.
Dalarna natur

23 apr 2017 Det är en nätt och lättläst liten bok om pedagogisk dokumentation.

Med hjälp av dokumentationen ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också utvärdera och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Det här stödmaterialet kommer att utgå under våren 2020.
Rehabilitering utomlands region jönköping

Dokumentation förskolan mall caredx aktie
kronans apotek nk stockholm
korlarare
ptns cpt code
hur skriva kontonummer handelsbanken
bartosz kuszyk

I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över 

I Mölndals stad  18 nov 2011 Till hjälp för att genomföra en SWOT-anlys kan du ladda ner vår gratis dokumentmall för SWOT-analys.