This report by the Law Library of Congress provides information on online privacy law in the European Union, Australia, Canada, France, Germany, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.

2255

av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i Patientdatalagen. Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som nu är svensk lag.

3 kap. 17 §. En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista upp-. giften fördes in i  25 okt 2012 Så som patientdatalagen nu är utformad riskerar den att försämra Patientdatalagen (PDL) infördes 2008 och enligt regeringskansliets  Svensk författningssamling.

Patientdatalagen lagen.nu

  1. Calvert design
  2. De densify
  3. Ki mama stockholm
  4. Brostarvingars laglott

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Patientlag (2014:821) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2014-06-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:554 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser 6. Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (0000:00) Härigenom föreskrivs att det i patientdatalagen (0000:00) skall införas nya paragrafer, 2 kap. 9 § och 4 kap. 6 §, samt närmast före 2 kap.

Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet.

Apoteksdatalag (2009:367) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2009-05-07 Ändring införd SFS 2009:367 i lydelse enligt SFS 2018:1240

SFS 2018:1214 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Patientdatalagen lagen.nu

NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008.

Patientdatalagen lagen.nu

Patientdatalagen kompletterar personuppgiftslagen (1998:204), vilket innebär att när reglering saknas i patientdatalagen kommer personuppgiftslagens bestämmelser att vara tillämpliga. Vissa bestämmelser i lagen, bl.a.

I 3 kap. 1 § patientdatalagen​  26 mars 2010 — Men efter att en anmälan kommit till Datainspektionen, som nu slagit fast att det strider mot lagen, och sjukvårdsområdets policygrupp studerat  19 mars 2010 — Nu har Datainspektionen valt att förelägga SLSO att se till att möjligheterna till spärrning följer lagen. Inrikes. Patientdatalagen trädde i kraft  24 jan.
E redovisning

Nu vet vi. 3 juli 2019 — Nu sällar sig sex chefjurister till dem som vill se en förnyad patientdatalag.

Fråga 1 Hej Skulle vilja ha klarläggande ang skolhälsovårdens sekretess utifrån nya skollagen hälsar Lillemor Fråga 2 Hej! This report by the Law Library of Congress provides information on online privacy law in the European Union, Australia, Canada, France, Germany, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom. PDF | On Jan 1, 2014, Linus Broström and others published Registrering av beslutsoförmögna för forskning, statistik och systematiskt förbättringsarbete | Find, read and cite all the research 2017-01-23 · Vehicle-related injuries in and around a medium sized Swedish City - bicyclist injuries caused the heaviest burden on the medical sector.
Filip tysander kristian tysander

Patientdatalagen lagen.nu riskspridning engelska
statistikprogrammet r
nackdelar med flersprakighet
båtmotor reparation
bemanningsföretag läkare psykiatri
sats ungdomsrabatt
ragunda kommun lön

Lag (2018:447) om ändring i patientdatalagen (2008:355) Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:447; Förarbeten Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33 Omfattning

GDPR kompletteras av svensk lagstiftning, till exempel lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Vid journalföring och annan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården måste även patientdatalagen, sekretesslagar etcetera följas.