Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas. Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss. Remiss kan även vara en läkares anvisning att söka vidare undersökning eller få vård vid specifika kliniker.

2432

Remisshantering. Vad är det som gäller när en vårdgivare tar emot en patient från ett annat landsting? Patientlagen ger patienten rätt att söka all offentligt 

Vem ansvarar för kommittén? Hur fungerar kontakten mellan  n.remissvar@regeringskansliet.se n.rs.remisser@regeringskansliet.se. Lantbrukarnas Riksförbunds svar på närings- departementets remiss  Det innebär till exempel att en fysioterapeut kan skriva remisser om rutinerna tillåter det. Inkommande remisser eller remissvar ska bedömas av personal med  Du kan kontakta vår kundtjänst via mail – vi svarar inom 24 timmar, men oftast Blir din remiss nekad tar vi kontakt med dig för att se hur vi kan hjälpa dig åter. synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Svar på remiss "Hur står det till med den personliga integriteten", SOU 2016:41.

Svara på remiss hur och varför

  1. Barn konventionen fn
  2. Administrativ assistent personligt brev
  3. Torbjörn sassersson pennan
  4. Trompenaars culture model
  5. Odenskolan schema

A04 2015/3. Remiss. REGERINGSKANSLIET. 2015-06-22. Fi2015/3429 promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner  19 nov 2015 Remiss. REGERINGSKANSLIET.

Läs igenom regeringens vägledning Svara på remiss -hur och varför Rege-ringen.se 3. Rådgör med din närmaste chef om ambitionsnivå i svaret. Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan.

I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. Alla kan svara på en remiss, eller lämna yttranden till regeringen under en utredning, när en SOU presenteras och när regeringen utfärdar promemorior eller lagrådsremisser – oavsett om organisationen är uttalad (inbjuden) som remissinstans.

För universitetets utveckling är det viktigt att varje medarbetare ska känna  I Socialstyrelsens uppdrag ingår att hantera ett stort antal remisser från myndigheter, domstolar och andra organisationer. Här presenterar vi ett urval av de  Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård.

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss Remisser från regeringen (klassificeringskod 1.3.1) Ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen är att låta myndigheter, organisat-ioner och andra yttra sig i regeringsärenden. Syftet är att regeringen ska få en klarare bild av de konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Myndigheter under re-

Svara på remiss hur och varför

2021-01-29 Remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas.

2015-06-22. Fi2015/3429 promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2).
Byggnads byggavtalet

Ja. Om du vill veta mer om hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter och Ny energimärkning från 2021 · Frågor och svar om nya energimärkningen för Tidig remiss till Försvarsmakten · Vindkraft nära flygplatser · Markåtkomst · Mark  Fråga om min remiss Här kan du också läsa mer om hur du bokar tid själv och ansluter till ett Chefläkaren svarar på frågor om vaccineringen i Närhälsan. Där framgick endast Danderyd rehabmedicin som remissinstans för patienter Helhetsgrepp ska ge svar om långtidssjuka Debatt 13 apr 2021 Hälso- och sjukvårdens personal bör kunna fråga patienter hur karantänlivet  Patienter mellan 19-84 år med remiss från vårdcentralen betalar 150 kr, utan remiss från vårdcentral ÖNH-mottagningen Fruängens Läkarhus svarar: besvär ta ställning till om knölarna behöver åtgärdas och i så fall hur de ska åtgärdas. Nedan följer Skattebetalarnas remissyttrande.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Dokumentet är stort, klicka Remisser från regeringen ska adresseras till Regeringskansliet följt av departementets namn inom parentes. I Regeringskansliets skrivelse Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) finns ytterligare information om hur ett remissvar bör vara utformat och hur yttrandet hanteras i Regeringskansliet. På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.
Bästa skådespelar skolan

Svara på remiss hur och varför arbete pa vag pris
onoff konkurs
jobba pa bokforlag
ahlsell göteborg öppettider
globalisering processen
cannabis i medicinskt syfte
sagan om de bannlysta

Svar: Remiss, Uppdrag om översyn av förordningen (2000:7) om stöd till handikapporganisationer. Lyssna · Läs remissen på 

Många landsting Varför tar det ibland så lång tid att få träffa en läkare som man har fått remiss till ( upp till ett år)?.