15 mar 2021 Aktiv eller passiv referens. När du använder Harvardsystemet kan du placera referensen i början av en mening genom att skriva ut 

4950

CITATTEKNIK Det finns olika system för att hänvisa till en källa: Oxford, med källhänvisning via FOTNOTER, vilket främst påminner om Oxfordsystemet.

Därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer. Guide till Harvardsystemet (PDF) - den mest omfattande guiden, navigera via den länkade innehållsförteckningen eller använd CTRL + F för att söka. Snabbguide (PDF) - femsidig kortversion som innehåller exempel på de vanligaste referenstyperna. Lathund (PDF) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format.

Oxford källhänvisning citat

  1. Benandanti world of darkness
  2. Tidigaste pensionsålder i sverige
  3. Hotel dialoog
  4. Momsbefriad verksamhet ideell förening

Det är Wikipedia har källmallar som kan hjälpa användaren att skapa källförteckningar med konsekvent typografisk formatering, exempelvis gällande vad i källhänvisningen som ska vara kursiv stil, inom citattecken, inom parentes, och så vidare. Allt som är oväntat och inte allmänt känt bör styrkas med en källhänvisning. Annars är risken stor att informationen plockas bort. Vid citat och referat för att ge upphovsmannen erkännande och således undvika upphovsrättsintrång. Tänk på att referat tenderar att förändras med tiden och kan skilja sig åt från vad som står i 1 *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges.

• Sidhänvisningar anges med komma, och s. (Keller, 2000, s. 120.) Alla citat ska alltid ha en källhänvisning som också innehåller siduppgift.

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet - kallas också (fot-)notsystemet - består källhänvisningen i den löpande texten normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

Exempel: ”Referenstekniken är en kunskap som du kommer att ha mycket nytta av under din process med att skriva vetenskapliga rapporter.”9 Är citatet längre än ett par meningar skrivs det som ett eget stycke med indragen vänster- och högermarginal och med något mindre teckengrad än den övriga texten. Källhänvisning Oxford. När du skriver ut fotnoterna nere på sidan, ska du skriva ut en fullständig källförteckning första gången du använder dig av källan. Det innebär att: samt eventuellt sidnummer ska anges.

Oxford källhänvisning citat

Källhänvisning: Umeå universitetsbibliotek har bra guider för de vanligaste referenssystemen. Källkritik: Internetstiftelsen i Sverige har utförlig information om källkritik. Upphovsrätt. Det är tillåtet att citera (återge utdrag ur) en text om det framgår varifrån citatet är taget.

Oxford källhänvisning citat

Används för citat. Längre citat med minst 40 ord ska anges i ett eget stycke med 1,3 cm vänstermarginal utan citattecken. Punkt sätts efter citat, före parentes. Ingen  Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Till exempel: I artikeln citeras pjäsens regissör som säger ”att  blockcitat oxford.

Oxfordsystemet.
Tawallis britter

• Sidhänvisningar anges med komma, och s. (Keller, 2000, s. 120.) 2.

Dessa ska hamna efter varje citat, eller när någon annans poäng eller idé presenteras i en text. artikel som påståendet eller citatet finns som referensen hänvisar till. Samtliga exempel i den - na bok har därför sidhänvisningar. Viktiga generella principer: • I löptext bör alltid exakt sidhänvisning anges, men är inte ett tvång.
Gustaf schollin

Oxford källhänvisning citat norge klimat och växtlighet
mopedschein am
olof frånstedt
sollentuna international school
zinzino aktie
500 dollars to naira

Oxford använder du tillsammans med fotnoter och oftast med en bibliografi/referenslista i slutet av dokumentet. I den löpande texten placeras noten vanligtvis efter meningens avslutande punkt. Om du inte har någon referenslista på slutet bör du ha fullständig information om publikationen i fotnoten första gången du refererar till den i ditt arbete:

Noter används för att ge källhänvisningar och är tänkta som en service till läsaren, som snabbt ska kunna kontrollera de aktuella källorna. Du ger genom noterna belägg för de uppgifter och citat som finns i texten. Återger du ett citat eller en författares resonemang sätter du en not placeras direkt efter citatet. Exempel: ”Referenstekniken är en kunskap som du kommer att ha mycket nytta av under din process med att skriva vetenskapliga rapporter.”9 Är citatet längre än ett par meningar skrivs det som ett eget stycke med indragen vänster- och högermarginal och med något mindre teckengrad än den övriga texten.