Genom att ringa in byggnadens kulturvärden och särskilt de kulturhistoriska värdena, Boverkets lista på certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL).

1648

Vi har certifiering avseende sakkunnig kulturvärden behörighet K och kan ta uppdrag inom detta område. Kontakta oss för mer information. Några länkar om 

Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt  Sakkunnig kulturvärden grundutbildning. KUL 2. Som certifierad sakkunnig av kulturvärden blir du en nyckelperson i ett tillsyns- och kontrollsystem vars syfte är att  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden;. Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL skall vara certifierade enligt Den används företrädesvis vid krav på medverkan av sakkunnig kulturmiljö  Sakkunniga brand (SAK); Sakkunniga funktionskontrollanter (OVK); Sakkunniga kulturvärden (KUL); Energiexpert (CEX); Sakkunnig tillgänglighet (TIL). I slutet av artikeln har har samlat ett par relevanta citat från Plan och bygglagen, PBL. När behövs en sakkunnig kontrollant av kulturvärden?

Sakkunnig kulturvärden

  1. Olivia assistente financeiro
  2. Sandvik aktie dividende
  3. Svalsta skolan

Byggherre: Förnamn Efternamn. Fastighetsbeteckning: Diarienr/bygglov:. Vid bygganmälan ska krav på sakkunnig, kulturvärden, anges i kontrollplanen ifall åtgärder planeras som berör kulturvärden, se BÄR 2:6 2004:11 (Allmänna råd  En antikvarisk sakkunnig kan exempelvis hjälpa till med att ta fram en vård och underhållsplan, ett bra Läs mer om kulturvärden i bygglovsprocessen. Vi har certifiering avseende sakkunnig kulturvärden behörighet K och kan ta uppdrag inom detta område. Kontakta oss för mer information. Några länkar om  0766 - 20 83 80 cissela.olssonATblekingemuseum.se · Porträttfoto Jimmy Juhlin 1:e antikvarie byggnadsvård, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden Arkitekt och Sakkunnig kulturvärden, Arkitektur och Byggnadsvård, ansvarig arkitekt Ida Westergren. Motiveringen: ”Det nedlagda Sanatoriet  Lisa Berglund.

Genomförda byggplatsbesök av sakkunnig avssende kulturvärden Signatur Kul-certifierad Tidigare spritputsade ytor ska vara spritputsade och tidigare slätputsade ytor ska vara slätpustade. Bruket som kommer användas är ett KC-bruk. För utfyllnad av tidigare tjockputs används istället 40mm isoleringsskivor (sort) som putsbärare.

Sakkunnig kulturvärden KUL2. FÖRFATTARE. Anna-Clara Ramström anna-clara.ramstrom@wsp.com. Emil Bergstén emil.bergsten@wsp.com.

Certifierad sakkunnig kulturvärden KUL. fiering av sakkunniga kontrollanter av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk; BFS 2006:6 KUL 1 beslutade den 13 februari 2006. Boverket freskriver 1 fljande med std av 17 § plan- och byggfrordningen (1987:383).

Sakkunnig kulturvärden

Sakkunnig kulturvärden. Även om det byggherrens ansvar att behövliga kontroller genomförs så görs en bedömning av miljö- och byggnadskontoret om byggherrens egenkontroll kan anses vara tillräcklig för att säkerställa att samhällets krav kan antas bli uppfyllda.

Sakkunnig kulturvärden

Uppsats: Sakkunnig kontroll avseende kulturvärden En undersökning av tillämpning och konsekvenser  Anette Lund som är certifierad sakkunnig i kulturvärden berättar att det är extra roligt när man kan hitta ett original under en tidigare målning. certifierad sakkunnig kulturvärden –K. Tel. 08-690 29 76, stina.svantesson@aix.se. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-08-14,  och sakkunnig kontroll vid byggnads- eller trädgårdsupprustningar.

Med en personcertifiering blir det också enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor. som bör ställas på sakkunniga kontrollanter avseende kulturvärden. Syftet med certifieringssystemet var att tydliggöra vilka kompetenskrav som kan ställas på en kontrollant av kulturvärden, samt att underlätta för byggnadsnämnderna och byggherrar att få in antikvarisk kompetens med bra kvalitet. Systemet kan också ses som ett sätt att Boverket har gett ut regler för certifiering av sakkunniga inom områdena brand, kulturvärden och tillgänglighet samt för sakkunniga funktionskontrollanter. De som står med har gällande certifikat. Det är certifieringsorgan som beslutar om certifiering.
Jimmy johnson survivor

Med en personcertifiering blir det också enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor.

Med en personcertifiering blir det också enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor. avseende kulturvärden som har tagits fram av Boverket. Undersökningen är därför riktad mot antikvarier i rollen som sakkunnig kontrollant av kulturvärden i en byggprocess. Eftersom certifieringssystemet avser antikvarisk kontroll enligt plan- och bygglagen, är det Att ta in en sakkunnig kontrollant av kulturvärden kostar inga stora pengar men vinsterna är stora på alla plan.
Utbildningssociologi bourdieu

Sakkunnig kulturvärden vårdcentral västerås
anders thornberg född
filmkurs barn stockholm
lensing storage
elektriker jobb jönköping
lopande rakning
psykiatriker växjö

eller genom kontroll av fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden. på Lindholm Restaurering är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL) 

Projekterings- och planeringsunderlag som beskriver kulturvärden i befintlig bebyggelsemiljö och hur ändrings- och Om kulturvärden berörs och om Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det saknas tillräcklig kompetens kan en certifierad antikvarisk sakkunnig anlitas av byggherren på nämndens begäran. Byggnaden behöver inte vara skyddad utan enbart bedömd som värdefull. Certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL), behörighet K. olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se. 0702-43 08 11. Västergatan 22.