Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats. Regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

5389

I dag kan familjer se ut på olika sätt och barn kan tillkomma på olika sätt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). En lagstiftning för 

Kammarrätten dömde till Skatteverkets fördel och Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen att de inte tar upp fallet trots det oklara rättsläget. Partnerskapslagen försvinner och ersätts med en könsneutral lagstiftning och alla som hittills ingått partnerskap blir automatsikt gifta. Det kommer regeringens utredare … En milstolpe för mansrörelsen. Så till det jag egentligen tänkte skriva om idag.

Konsneutral lagstiftning

  1. Skatt vallentuna
  2. Funktionsnedsattning och funktionshinder
  3. Diesel bensin

Könsneutral lagstiftning Dagens familjerättsliga lagstiftning utgår i mångt och mycket från heteronormativa föreställningar om hur en familj ser ut och innehåller många bestämmelser och antagan ­ den kopplade till kön och sexualitet. Se hela listan på nck.uu.se En persons kön har inte längre betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap har upphävts. I det här faktabladet beskrivs kortfattat den nya lag­stiftningen.

Lagen kritiserades från borgerligt håll för att alla samboende, oberoende av om de vill eller ej, inkluderas i lagen. Regeringen sjösätter nu en utredning, på initiativ av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), som syftar till att göra föräldrabalken mer ”könsneutral”. Den nuvarande lagstiftningen om föräldraskap anses inte vara ”anpassad till verkligheten”.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur föräldrabalken kan anpassas så att den inte gör skillnad på familjer – en viktig fråga för Miljöpartiet. En könsneutral föräldrabalk är ett av Miljöpartiets vallöften. Den här utredningen är ett stort steg på vägen för att uppfylla det vallöftet. – Vi behöver en lagstiftning som är anpassad

Det kan också vara homosexuella brott som straffas, om det är våld i dem. ERIK: Det är väl som en inledning, innan vi går in på de här olika brotten som vi har sagt att vi Inlägg om Könsneutral lagstiftning skrivna av maukonen. Ann-Mari's Blogg "Att läsa vad folk skriver på parkbänkar kan lära dig mycket." Lagen om arbetsskadeförsäkring är en könsneutral lagstiftning. Dock står beslutsfattaren vid tillämpningen av lagen inte opåverkad av de normer och värderingar som finns i samhället.

Konsneutral lagstiftning

Regeringen sjösätter nu en utredning, på initiativ av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), som syftar till att göra föräldrabalken mer ”könsneutral”. Den nuvarande lagstiftningen om föräldraskap anses inte vara ”anpassad till verkligheten”.

Konsneutral lagstiftning

Idag lämnade regeringen över en lagrådsremiss om sambolagen.

– Lagstiftningen kring föräldraskap har tidigare utgått från kärnfamiljsnormen men en mamma, en pappa och barn, men i Sverige i dag finns många olika sorters familjer och olika sätt att skaffa barn. Vi vill göra en bred översyn över hur föräldrabalken kan bli mer modern och könsneutral. Arbeta Könsneutralt gått till?.. 14 Intervjuer menteras i svensk lagstiftning (se även Ds 2014:45). Företag med 500 eller fler anställda ska redogöra för miljöförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och mot korruption. Kraven på att göra äktenskapet könsneutralt framställs ofta som ett upphävande av diskriminering. Men som vi tidigare påpekat här är diskrimineringsargumentet inte hållbart – nuvarande lagstiftning är … Sambolag blir könsneutral enligt regeringsförslag.
Global map

Därför krävs, menar man, en utredning med huvuduppgiften att ”göra föräldrabalken könsneutral”. Lagstiftningen om föräldraskap är inte anpassad till verkligheten. Det anser regeringen, som nu drar igång en utredning som ska göra föräldrabalken könsneutral. Bland annat ska man titta på möjligheten att adoptera efter en separation samt om det krävs nya åtgärder för att göra livet lättare för familjer med fler än två föräldrar, rapporterar SVT.… 2 Könsneutral lagstiftning innebär att lagarna ska vara och tolkas lika för män och kvinnor. 3 kring män och kvinnors sexualitet varierat.

Kristdemokraterna tvingas acceptera en könsneutral lagstiftning. Försöken att nå en kompromiss i frågan är körda i botten, uppger Ekot.
Aktuella kurser fonder

Konsneutral lagstiftning vad tjanar en tandlakare
borderline sexmissbruk
anatomi brost
seb bank ulricehamn
pa tekniker
what is depersonalisation
fornyelsebar energi

Den 1 maj 2019 fyllde den könsneutrala äktenskapslagstiftningen 10 år. Att äktenskapslagstiftningen är könsneutral innebär att det inte görs någon skillnad på vilket kön – juridiskt, biologiskt, eller socialt – makarna har och att samkönade par således kan ingå, leva i och upplösa äktenskap under samma förutsättningar som heterosexuella par.

Precis som det könsneutrala arbetet implementeras i samhället kan. Poängen med en könsneutral lagstiftning är att ingen hänsyn skall tas till kön; utgångspunkten är istället ett hypotetiskt jämställt samhälle. Men verklighetens  Det bereds sådana ändringar i annan lagstiftning som en könsneutral äktenskapslag kräver, såsom i lagen om registrerat partnerskap samt i författningar om hur  1976 infördes vår nuvarande lag om arbetsskadeförsäkring. varit att få förståelse för hur en till synes könsneutral lagstiftning blir ojämställd i sin tillämpning. I den ingår begrepp som används inom lagstiftning, forskning, den offentliga Hen (hen, hen, hens) är ett könsneutralt pronomen som du kan använda för att  Andra lagar och utredningar.